Category 1

Onze aanpak

De integrale aanpak van FEFA is gebaseerd op de behoeften van iedere mens. FEFA wil kinderen en jonge mensen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen de kans op een betere toekomst bieden, via een studie, een diploma en een baan.

Onze visie

FEFA, vzw streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid waarin geen slachtoffers meer zijn van oorlogen, rampen en armoede. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een waardig leven en moet genieten van zijn fundamentele rechten. 

Onze doel

FEFA, vzw heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van projecten op gebied van landbouw, armoedebestrijding, voedselzekerheid, educatie, milieu en ondernemerschap in Afrika, te beginnen met Burundi, RDC( Congo), Tanzania Oeganda en Rwanda.

Pagina's