Waarom kinderen en jongeren?

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.' Een bekend gezegde. Immers, wie investeert in de jeugd kan hier in de toekomst profijt van hebben.

Stichting FEFA, vzw is in het leven geroepen om (wees)-kinderen, jongeren en hun verzorgers in Afrika te steunen. Immers de humanitaire crisissen in Afrika treffen in het bijzonder vrouwen en kinderen. Door de dood van veel mannen is het aantal weesjongeren en weduwen geweldig toegenomen. Daarnaast heeft de oorlog ook in de vluchtelingenkampen de verspreiding van Aids versneld, hetgeen leidt tot een record aantal van "aids" weeskinderen en weduwen.

Veel jongeren gaan niet naar school, beginnen op jonge leeftijd al mee te helpen op het land, wat dan ook weer bepalend is voor hun toekomst een leven lang hard werken op het land alleen omdat er geen kans op een scholing is.

Vele duizenden jongeren worden nu verzorgd door vrouwen die zelf ook niets meer hebben. Andere kinderen worden aan hun lot overgelaten. Erg jammer, want jongeren leven in de levensfase dat hun botten worden gevormd, hun bloed wordt gemaakt, hun geest/intelligentie zich ontwikkelt. En dat kan niet zonder een goede gezondheid, kleding, eten, leefomgeving en scholing.

Worden jongeren niet geholpen, opgevangen of begeleid, dan staat alleen een leven aan de onderkant van de samenleving voor hen open.

Het leven van deze jongeren is een neerwaartse spiraal omdat ze gewoonweg geen kansen hebben. jongeren die veronachtzaamd worden, zijn kinderen die de wereld die hen heeft genegeerd de rug zullen toekeren. Deze jongeren zijn naast slachtoffers van de oorlog ook potentieel doelwit voor drugs-, alcohol en mensenhandelaren, strijdende of voor de seksindustrie.

Maar jongeren die al op jonge leeftijd de aandacht krijgen die ze nodig hebben, zullen onze inspanningen duizendvoudig terugbetalen door met een sterke lichaam, een sterk geest en persoonlijkheid de toekomst binnen te treden. Vrede en ontwikkeling in de wereld zijn dus niet denkbaar zonder aan jongeren een normale toekomst te bieden.

Van overleven naar leven…

Verbetering van de levensomstandigheden is alleen mogelijk als eerst in voldoende mate voorzien wordt in de meest basale levensbehoeften.

  • Schoon (drink)water dichtbij huis voor het wassen en koken. De kinderen zijn uren per dag kwijt met het halen van water. Daardoor is er geen tijd om zich te ontspannen, leren, spelen en zich te ontwikkelen. Door het aanleggen van waterpompen dichtbij huis, steunen we niet alleen kinderen maar ook de directe omgeving.
  • Elke dag een voedzame maaltijd. Voedselzekerheid is een groot probleem bij veel kinderen in Afrika. FEFA wil voedingscentra openen, waar kinderen, die geïdentificeerd zijn met ondervoedingsproblemen, elk dag de juiste voeding krijgen tot ze weer op gezond gewicht zijn. Aan moeders word geleerd hoe ze zelf een tuintje kunnen aanleggen, een kleine veeteelt runt en goede zorg aan hun kinderen kunnen geven.
  • Uitreiken van dagelijkse kleren, schoolmateriaal en een schooluniform.

FEFA: Food & Eductation for ALL

FOOD & EDUCATION FOR ALL afgekort : “ FEFA, vzw " betekent voedsel en educatie voor iedereen.

De organisatie

Food & Education For All, vzw (FEFA, vzw) is een jonge organisatie en is sinds kort lid van het 4de Pijlerpanel 11.11.11, de platform van 60 organisaties. Samen met deze organisaties zetten wij ons in voor één gezamenlijk doel: Een wereld zonder armoede en onrecht.

Onze doel

FEFA, vzw heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van projecten op gebied van landbouw, armoedebestrijding, voedselzekerheid, educatie, milieu en ondernemerschap in Afrika, te beginnen met Burundi, RDC( Congo), Tanzania Oeganda en Rwanda.

Onze visie

FEFA, vzw streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid waarin geen slachtoffers meer zijn van oorlogen, rampen en armoede. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een waardig leven en moet genieten van zijn fundamentele rechten. 

Onze aanpak

De integrale aanpak van FEFA is gebaseerd op de behoeften van iedere mens. FEFA wil kinderen en jonge mensen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen de kans op een betere toekomst bieden, via een studie, een diploma en een baan.

Projecten

De projecten die FEFA, vzw steunt dragen bij aan het verbeteren van basale levensomstandigheden en het verhogen van de eigenwaarde.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is de gelijke kans voor zowel meisjes als jongens.

De projecten delen wij in vijf domeinen, die samen zorgen voor een kansrijke omgeving voor kinderen en jonge mensen:
  • 1. Water
  • 2. Voeding & landbouw
  • 3. Gezondheid
  • 4. Onderwijs en vaktrainingen
  • 5. Ondernemerschap