Wat is FEFA?

FOOD & EDUCATION FOR ALL afgekort : “ FEFA, vzw " betekent voedsel en educatie voor iedereen. Wij willen ons inzetten voor een wereld waarin voedsel en educatie voor ieder kind een basisrecht is.

Food & Education For All, vzw (FEFA, vzw) is een jonge organisatie en is sinds kort lid van het 4de Pijlerpanel 11.11.11, de platform van 60 organisaties. Samen met deze organisaties zetten wij ons in voor één gezamenlijk doel: Een wereld zonder armoede en onrecht.

Onze doel

FEFA, vzw heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van projecten op gebied van landbouw, armoedebestrijding, voedselzekerheid, educatie, milieu en ondernemerschap in Afrika, te beginnen met Burundi, RDC( Congo), Tanzania Oeganda en Rwanda.

Onze visie

FEFA, vzw streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid waarin geen slachtoffers meer zijn van oorlogen, rampen en armoede. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een waardig leven en moet genieten van zijn fundamentele rechten. De toegang tot voedsel, drinkwater, medische zorgen, onderwijs, werk en onderdak moet voor iedereen gegarandeerd zijn. Solidariteit en subsidiariteit zijn noodzakelijk voor ons werk. Geen enkel land of organisatie kan alles alleen oplossen. Alleen een samenbundeling van krachten kan tot duurzame oplossingen leiden.

Onze aanpak

De integrale aanpak van FEFA is gebaseerd op de behoeften van iedere mens. Dat begint bij de basis door kwetsbare kinderen en jonge mensen te helpen met schoon drinkwater, voedzame voeding en een veilig huis. Zodra aan de basisbehoeften is voldaan kunnen kinderen naar school gaan. FEFA wil kinderen en jonge mensen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen de kans op een betere toekomst bieden, via een studie, een diploma en een baan.

FEFA: Food & Eductation for ALL

FOOD & EDUCATION FOR ALL afgekort : “ FEFA, vzw " betekent voedsel en educatie voor iedereen.

De organisatie

Food & Education For All, vzw (FEFA, vzw) is een jonge organisatie en is sinds kort lid van het 4de Pijlerpanel 11.11.11, de platform van 60 organisaties. Samen met deze organisaties zetten wij ons in voor één gezamenlijk doel: Een wereld zonder armoede en onrecht.

Onze doel

FEFA, vzw heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van projecten op gebied van landbouw, armoedebestrijding, voedselzekerheid, educatie, milieu en ondernemerschap in Afrika, te beginnen met Burundi, RDC( Congo), Tanzania Oeganda en Rwanda.

Onze visie

FEFA, vzw streeft naar een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid waarin geen slachtoffers meer zijn van oorlogen, rampen en armoede. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een waardig leven en moet genieten van zijn fundamentele rechten. 

Onze aanpak

De integrale aanpak van FEFA is gebaseerd op de behoeften van iedere mens. FEFA wil kinderen en jonge mensen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen de kans op een betere toekomst bieden, via een studie, een diploma en een baan.

Zo helpt jij

Doneer direct

Doneer eenmalig of periodiek een bedrag naar keuze en geef 1 kind 1 kans op een toekomst!
Via paypal Doneer nu.

Via bankcontact

Graag ontvangen wij uw gift op de rekeningnr. BE14 0017 8391 5983, ten name van FEFA, vzw Het spreekt vanzelf dat wij met ieder bedrag geholpen zijn, en dat wij u ook in dat geval zeer erkentelijk zijn voor uw steun!

Sponsorships

Samen zoeken we naar een verbinding die voor alle betrokkenen meerwaarde oplevert. Aangepast aan de wensen van de bedrijfspartner. Door samen te werken met FEFA,vzw kunnen bedrijven invulling geven aan hun MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid, daarmee hun eigen bedrijfsdoelstellingen meer waarde geven en hun medewerkersbetrokkenheid vergroten.

Voor Bedrijven

Je wilt als ondernemer iets terug doen voor de wereld om je heen. Wat is er mooier dan kinderen die opgroeien in armoede de mogelijkheid te geven op een kansrijke toekomst? Wij maken maatschappelijk ondernemen tastbaar door jouw doelstellingen te verbinden aan een concreet project. Je kunt zelfs een bezoek brengen aan onze projecten in Afrika! Via het FEFA-netwerk verbinden wij jou met andere bevlogen ondernemers.